Ғылыми-зерттеу жұмысы

Ғылыми – зерттеу жұмысы

 

Соңғы 3 жылға жалпы қаржыландыру көлемі – 123млн. тенге,және ол 1 ғылыми-оқытушы қызметкерге бөлінетін ҒЗЖ қаржыландыру көлемі 5 349 мың теңгені құрады.

 

2013-2015 жылдарға арналған ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі нәтижелері: соңғы аттыру нәтижелерін және олардың параметрлерін анықтауда инновациялық әдістерді аттыру жұмыстарының жаңғыртуындағы ұсыныстар, сонымен қатар Rocscience Inc компаниясының Phase2 соңғы-элементтерін талдау бағдарламасын пайдалана отырып карьерлерде тау жынысының көп факторлы тұрақтылық есебі бойынша ұсыныстар жасалынған; күрқұлама кен орындарын игеру кезінде ішкіүйіді жинауды  іске асыру барысында ережелер құрылды, Ломоносов темір кен кен сілемінің жақындасу нәтижесіне байланысты сыртқы үйіндінің ауданы 2 есеге азаю тәртібі негізделген.

 

2015-2017 жылдарға арналған ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойынша: Phase2 соңғы-элементтерін талдау бағдарламасын пайдалана отырып үйіндінің құлау бұрышын және карьер жағдауларының тұрақтылығын геомеханикалық талдау жүйесі бойынша эксперименттік зерттеулер жасалынады; күртқұлама жағдауларының жанындағы жұмыс жүру аймағындағы жұмыстың қауіпсіз қарқынды дамуының технологиясы негізделген және оның пайдалану әдістемесі жасалынған;«Болашақтағы карьер» тұжырымдамасы негізінде ұсынылған және веерлі ұңғыманың айнымалы қимасын пайдаланып кен өндіру технологиясы патенттелген, сонымен қатар қалдықтарды қазып алу қиындықтарын жою мақсатында кенді тиімді әдістермен алу негізделген; терең карьерлердің эксковаторсыз тиеу пункттері және оның қорғау құрылғысы, сонымен қатар бөлшектелмеген ірі кесекті тау кен массасын тасымалдайтын күрткөлбеу таспалы конвейер патентпен құрылып қорғатылады.

 

«БК» «Ақбастау»АҚ келісім шарты бойынша «ЖҰШ уранның кольматация жиілігін азайту технологиясы жасалынды»технологиялық ұңғымаларды кольматацияжиілігін төмендету жөндеу аралық циклын ұзарту мәселесін шешу  жөніндегі  ғылыми-зерттеу жобасы жүзеге асырылу басталды.Тек «Ангренсор энерго» ЖШС жүргізген жоба алдындағы зерттеулердің нәтижелері 2015-2017 жылдарға арналған ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бойыншаенгізілген нәтижелерінің жылдық экономикалық тиімділігішамамен 1 млрд. теңгені құрайды.

 

2017-2020 жылдарға жоспарланады: 2018-2020 жылдарда ҚР БҒМ қаржыландыру бағдарламасы аясында тау-кен өндіру кәсіпорындарында технологиялық процестерді жаңғырту мәселелерін шешу үшін өтініш дайындаудың бірінші кезеңіаяқталады. Сол кезеңге ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру бағыты бойынша PhDдокторанттары мен магистранттарды дайындауға  «Тау-кен ісі» кафедрасының профессор оқытушылар құрамы 8 өтініш беріледі.

 

ЖШС «Еуразиялық топ»,  «KAZ Minerals тобы», ЖШС «Еурохим тыңайтқыш» сонымен қатар АҚ «Еуразиялық энергетикалық компаниясы», ЖШС«Разрез Молодежный» мекен-жайларына ғылыми зерттеу жұмыстарын бірлесе атқаратын ұсыныс дайындалынып жіберілді.

 

Соңғы жылдардакафедраның ғалымдарымен 5 монография, 10 еңгізу актылері, 15 оқулық және оқу әдістемесі, республикалық және қалықаралық конференцияларда 100-ден астам ғылыми мақалалар және тезистік докладтар, бұлардың ішінде 10 жоғары импакт-фатормен, сонымен қатар 8 инновациялық патенттер жарыққа шықты.

 

Кафедрада студенттер ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттер белсенді түрде тартылады. Қаржыландырылатын тақырыптар бойынша әр кезеңдерде студенттер, магистранттар және доктаранттар қатысып отырады. Студенттер жыл сайын зерттеулердің нәтижелері бойынша униветситетте, Республикалық студенттік ғылыми-техникалық конференцияларда баяндама жасайды және марапатталады. 

 

«Тау-кен ісі» мамандығы бойынша  Республикалық пәндік олимпиадада студенттер жүлделі орындарға ие болды.  (Қарағанды қ. ҚарМТУ, Өскемен қ. ШҚМТУ).

 

Сондай-ақ магистранттар Мәскеуде (Ресей) өткен «Тау-кен ісі» мамандығы бойыншакейстарды есептеп-шешу бойынша халықаралық чемпионатта жүлделі орындарға ие болды.

Наверх