Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада соңғы жылы мемлекетпен қаржыланатын 5 гранттық ҒЗЖ орындалды.


- мемлекеттік бюджет «Мышьяқұрамдас қалдықтарды зарарсыздандыру технологиясы», жетекші - В.А. Луганов.
- ҒЗЖ 747.БжҒМ.МҚ.12.6 «Металдарды концентрлеудің иондық алмасу және шаймалау процестерінің негізінде мысқұрамды кедей минералдық шикізаттың гидрометаллургиялық технологиясын өндіру», жетекші – А.Ө. Байқоңырова;
- ҒЗЖ 751. БжҒМ.МҚ.12.6 «Беттік-активті-заттардың қатысуымен электролиттік шөгілдіру әдісімен ұсақ дисперсті мыс ұнтақтарын алу», жетекші – А.Ө. Байқоңырова;
- ҒЗЖ 757 БжҒМ.МҚ.15.ТШРП.21 «Түсті металдардың өнімді ерітінділерін шоғырландыру және тазалау», жетекші – К.К. Мамырбаева;
- ҒЗЖ 757 БжҒМ.МҚ.15.ТШРП.26 «Нанодисперсті өлшемді металдық және тотықты темір ұнтақтарын алудың технологиясын жасау», жетекші – В.А. Луганов.


ҒЗЖ тек кафедра шекарасында ғанаемес, сонымен қатар әрбір оқытушымен жоспарланады. Оған: СҒЗЖ, МҒЗЖ, ДҒЗЖ, халықаралық конферениялар, симпозиюмдар және т.б.


ҒЗЖ-ң нәтижелері 5В070900 - Металлургия, 6М070900 - Металлургия, 6D070900 - Металлургия мамандарының бірқатар пәндерінің зертханалық және практикалық сабақтарында үлкен жетістікпен қолданылады.

2014-2015 ж. оқу жылында негізгі жеткен нәтижелері:
- Қазақстан және шет елдерінің журналдарында 54 -ке жуық ғылыми мақалалар шығарылды;
- ҒЗЖ материалдары 21 -ден аса халықаралық конференцияларда, сонымен қатар алыс щет елдерінде көрсетілді


Студенттер және магистранттар ҒЗЖ конкурстарға белсенді қатысады.


Студенттердің баяндамаларының көпшілігі құрмет және рәсімдеу қағазымен марапатталады.

Наверх